LOK stöd till föreningen


Registrera din träningsaktivitet som medlem

Vad innebär LOK stöd

REGLER FÖR LOK-STÖD


1§ Inledning

Riksidrottsförbundet betalar ut bidrag till idrottsföreningar. Det har regeringen bestämt.


Er förening har en styrelse. Riksidrottsförbundet har också enstyrelse. Riksidrottsförbundets styrelse kallas för Riksidrottsstyrelsen.


Riksidrottsstyrelsen har bestämt vilka regler som idrottsföreningar måste följa för att få bidrag. Reglerna gäller från den 1 januari 2022.


2§ Föreningar som kan söka bidrag

Idrottsförening som är medlem i ett idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet får söka LOK-stöd.


3§ Verksamhet som föreningen får söka LOK-stöd för


Föreningen kan få LOK-stöd för idrott. Idrott är när människor rör påsig och tränar eller tävlar.


Föreningen får söka LOK-stöd för föreningens egen verksamhet.


Verksamheten ska göra människor intresserade av idrott. Verksamheten ska få människor att må bra.


Föreningenkan bara få LOK-stöd för det föreningen gjort från den dag då föreningen blev medlem i ett idrottsförbund.Läs mera


Varför ska DU som medlem registrera din träning?

När du registrerar din träning så kan föreningen få bidrag, detta bidrag kan vi sen använda till att utveckla och utbilda våra medlemmar med ex. föreläsningar, gratis anläggningsavgift mm.


VIKTIGT! Registrera din träning, KLICKA på knappen ovan, tack